Na een eerste kennismaking en een gesprek met de nabestaanden, waarin we ons een beeld vormen van de overledene en een idee krijgen wat de wensen van de overledene/nabestaanden zijn, maken we een schetsontwerp. Pas als het ontwerp helemaal naar wens is, gaan we over tot de uitvoering, Gedurende dit proces zijn de nabestaanden altijd welkom om te komen kijken en worden ze op de hoogte gebracht van de vorderingen.

Hieronder vindt u een kleine selectie van de urnen en gedenktekens die ik heb gemaakt. Voor meer informatie over stand-aardurnen, urnen in opdracht en gedenktekens verwijs ik u naar: www.urnenengedenktekens.nl