De Schalen van Richter - Project 1

Een aantal schalen uit het project De Schalen van Richter, die in totaal 30 schalen bevat. De schalen bij elkaar opgesteld vormt een bijzonder geheel. De bedoeling is om het aantal zeker nog een keer te verdubbelen.

Linda Bouter - Projekt - De Schalen van Richter
Linda Bouter - Projekt - De Schalen van Richter

De Schalen van Richter hebben alles te maken met het gebied waar ik woon, de vette klei, de landerijen, maar ook de aardbevingen die we hier in Noord-Groningen ondervinden.  Het onderstaande gedicht is onderdeel van dit project.

 

Daar

waar de maren zich een weg banen

door vette klei, net omgeploegd

en glanzend in de ochtendzon,

tientallen meeuwen

zich krijsend op wormen storten,

de boer zijn hand opsteekt ten groet,

zijn land zich uitstrekt tot de einder,

een rechte weg,

langs wuivend gouden aren

tot aan de dijk,

met duizend schapen,

waar de zee toestroomt,

tussen zeekraal over kwelderland,

daar staat mijn huis, daar woon ik.

 

Linda Bouter - Projekt - De Schalen van Richter

De schalen van Richter - Project 2

Na de Schalen van Richter I, een serie van 30 ongeglazuurde schalen in verschillende formaten, opgetrokken uit zwart bakkende klei, gestookt op 1020 graden Celsius, wilde ik toch nog een tweede serie maken, de Schalen van Richter II.
Bij de Schalen van Richter I richtte ik me vooral op de gescheurde kleilagen, terwijl ik bij de Schalen van Richter II ook de schoonheid van het land en haar gewassen wil benadrukken.

De schoonheid en de problematiek waar we mee te maken hebben, namelijk de aardbevingen en de gevolgen als resultaat van het jarenlang winnen van aardgas uit de Groninger bodem.

Het tweede project zal zo’n 42 schalen gaan bevatten, alle aardbevingen boven de 2,5 op de Schaal van Richter.
De schalen zijn gemaakt van grijze klei, biscuit gebakken op 1000 graden Celsius, waarna geglazuurd en afgebakken op verschillende temperaturen tussen de 1040 en 1200 graden Celsius.

 

Het Cocon-Project

 

Een cocon is onder andere een huisje of een ledig omhulsel.

Omdat zowel het woord als de betekenis ervan mij fascineerde ben ik in 2011 begonnen aan mijn Coconproject.
Uitgaande van één basisvorm heb ik allerlei variaties gemaakt, in totaal zijn het er een stuk of 70 geworden.

De cocon als keramisch werkstuk, hangend of liggend, voor binnen of buiten, als zelfstandig kunstwerk, solo of gezamenlijk in een groep aan de wand, of als uitgangsvorm voor een urn.

De cocons zijn allemaal handmatig opgebouwd uit plakken van grijze, rode of bruine klei en al dan niet geglazuurd.

 

A cocoon is, among other things, a house or an empty shell.

Because both the word and its meaning fascinated me, I started my Cocon project in 2011. Based on one basic shape I made all kinds of variations, in total it became about 70.

The cocoon as a ceramic workpiece, hanging or lying, for indoors and outdoors, as an independent work of art, solo, or together in a group on the wall and as a starting point for an urn.

The cocoons are all manually built from slabs of gray, red or brown clay and glazed or not.